Imię

Nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.

Proszę wypełnić wszystkie pola

Beata Ostrowicka

Prezes Zarządu

Skontaktuj się z nami

+48 798 001 912

Bezpośredni kontakt

kadry@trfconsult.pl

ksiegowosc@trfconsult.pl

Broniewskiego 5, 87-800 Włocławek

Machnacz 81, 87-880 Brześć Kujawski

Jakość to robić coś dobrze, kiedy nikt nie patrzy.” ~ Henry Ford

 

TRF CONSULT Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe, doradcze wspierając przy tym naszych klientów w codziennym rozwoju firm. W trosce o ich pełne bezpieczeństwo i komfort, pozostajemy w ścisłej współpracy z zaufanymi partnerami: doradcami podatkowymi, biegłym rewidentem oraz kancelarią prawną i notarialną.

 

Skrupulatnie ewidencjonowane operacje gospodarcze prowadzą do uzyskania przejrzystej informacji związanej z sytuacją finansową przedsiębiorstwa, a także stanu rozrachunków z kontrahentami, urzędami, czy pracownikami.

 

Wieloletnie doświadczenia zawodowe wykwalifikowanych pracowników w firmach różnych branż odzwierciedliły się w zbudowaniu doświadczonego zespołu, który fachowo podchodzi do indywidualnych zapytań każdego z naszych klientów.

 

Czując potrzebę ciągłego doszkalania się, pozostajemy w ścisłym i aktywnym członkostwie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

Korzystając z wielu nowoczesnych narzędzi, jak na przykład FlexiReporting, czy platformy e-Ready, staramy się zoptymalizować nakłady pracy dla satysfakcji klienta ze świadczonych przez nas usług.

 

Nasze kompetencje potwierdzone są świadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez Ministerstwo Finansów, a ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia ksiąg rachunkowych to gwarancja pełnego bezpieczeństwa zawieranych transakcji i prowadzonych rozliczeń, bez konieczności zatrudnienia dodatkowego personelu. Czując potrzebę ciągłego doszkalania się, pozostajemy w ścisłym i aktywnym członkostwie ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie podnosimy uzyskanie już wcześniej kwalifikacje zawodowe. Korzystając z wielu nowoczesnych narzędzi, jak na przykład Flexi Reporting, czy platformy e-Ready, staramy się zoptymalizować nakłady pracy dla satysfakcji klienta ze świadczonych przez nas usług.

 

Prowadzimy księgi rachunkowe w zakresie:

 • Zasad księgowych określonych w polskich przepisach oraz Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej,

 • Tworzenia polityki rachunkowości,

 • Opracowania rachunku kosztów działań ABC costing,

 • Opracowania zakładowego planu kont,

 • Bieżącego ewidencjonowania operacji gospodarczych w systemie ERP WAPRO, Comarch OPTIMA oraz na programach finansowo-księgowych klienta.

 • Ewidencji środków trwałych wraz miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

 • Sprawozdania deklaracji rozliczeń podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),

 • Sporządzania informacji dotyczących transakcji unijnych VAT UE,

 • Wysyłki plików JPK VAT,

 • Sporządzania sprawozdań finansowych,

 • Rozliczania nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych (WNT i WDT),

 • Współpracy z biegłymi rewidentami podczas audytów,

 • Okresowych sprawozdań dla GUS,

 • Sporządzania deklaracji INTRASTAT na potrzeby Urzędu Celnego,

 • Przygotowania zestawień pomocnych w zarządzaniu jednostką: dla Zarządu, Rady Nadzorczej, Grupy Kapitałowej i innych,

 • Konsolidacji sprawozdań finansowych,

 • Przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych,

 

W ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej zapewniamy:

 • naliczanie wynagrodzeń, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne oraz z uwzględnieniem Zasad Wynagradzania, sporządzanie list płac,
 • realizację przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników,
 • przygotowywanie pasków płacowych,
 • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON zgodnie z wymaganiami polskiego prawa,
 • przygotowywanie raportów dla indywidualnych potrzeb,
 • kompleksowa bieżąca obsługa pracowników,
 • przygotowywanie rocznych deklaracji i informacji podatkowych oraz informacji ZUS – PIT- US,

reprezentowanie Państwa podczas kontroli urzędowych, które obsługiwane są przez naszych specjalistów, w naszych siedzibach, przy minimalnym udziale Państwa pracowników,

 • obsługa przy zatrudnianiu obcokrajowców,

 

Dodatkowo oferujemy:

 • współpracę z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania finansowania bieżącego i inwestycyjnego,
 • usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych współpracując z  RKB https://rkb.pl/
 • preferencyjne warunki współpracy dla firm z Brzeska Strefa Gospodarcza (BSG)

 

 

Certyfikację i rekomendacje dla Naszego Biura można zweryfikować pod adresem: https://www.cik.org.pl/biuro/trf-consult-sp-z-o-o-88704

 

Należymy do programu Rzetelna Firma:

 

Pliki do pobrania:

- Klauzula informacyjna RODO
- Certyfikat CIK

- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- Certyfikat rzetelności płatniczej